0
Konkursy

Zapraszamy dzieci i młodzież mieszkającą lub uczącą się na Pradze-Południe do udziału w Dzielnicowym konkursie plastycznym „PISANE PISANKI”.

Cele: Rozbudzenie wyobraźni, prezentacja zdolności i wrażliwości artystycznej oraz nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych.

Zadanie: Narysowanie lub namalowanie pisanki, której ozdobami będą różne rodzaje, wielkości i kolory liter (różne kroje pisma).

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana (OPP2).
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież mieszkającą lub uczącą się na Pradze-Południe.
 3. Do konkursu dziecko może zgłosić jedną pracę.
 4. Konkurs nie dotyczy prac zbiorowych.
 5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  • klasy młodsze (6-9 lat),
  • klasy starsze (10 lat i więcej).
 6. Prace należy wykonać w formie płaskiej, format A4, technika dowolna (dopuszczalna technika kolażu).
 7. Oceniane będą: wrażenie artystyczne, estetyka wykonania, pomysłowość i kreatywność.
 8. Pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, wiek dziecka, nr telefonu i e-mail oraz wyraźny podpis opiekuna, oraz dołączyć wypełnioną zgodę na wzięcie udziału dziecka w konkursie (do pobrania w PDF).
 9. Prace należy dostarczyć do OPP2 do dnia 12.04.2022 r.
 10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie OPP2 po 27.04.2022 r.
 11. Prace będą zamieszczone w galerii OPP2.
 12. Prace konkursowe przechodzą na własność OPP2.
 13. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacja o zmianach pojawi się na stronie internetowej OPP2.

ZAPRASZAMY!